دربارهتمام ِ آدم ها توی ِ زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند ..

یک اتفاق ِ پنهونی ..

یک حس پنهونی ..

یک آدم پنهونی ..

شاید هم یک عشق پنهونی ..

دسته بندی ها

لینک های روزانه

جستجو
نوشته شده در یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ توسط : فاطیما | دسته :
 

 

خسته

 

خودخواه

 

بی شکیب

 

از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند

 

با من مدارا کن !

 

بعدها ...

 

دلت برایم تنگ خواهد شد ...

 

 

 " سید علی صالحی "