خسته

 

خودخواه

 

بی شکیب

 

از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند

 

با من مدارا کن !

 

بعدها ...

 

دلت برایم تنگ خواهد شد ...

 

 

 " سید علی صالحی "

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:36 ] [ فاطیما ]

[ ]